ТЪРГОВИЯ

ЕБТ осъществява търговия с всички типове земекопни машини между Белгия и балканския регион. В нашето портфолио влизат както отделни части и приспособления (кофи за ескаватори и строителни машини, зъби за кофи, повдигачи за палети, режещи остриета и др.), така и цели машини (ескаватори, колесни и телескопични товарачи и др.).