УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ

С цел осигуряване на търговската ни дейност и повишаване нивото на обслужване предоставяно на нашите клиенти, решихме също да поемем част от производството в наши ръце. Това ни позволява да създадем повече стойност за нашите клиенти, гарантирайки им навременни доставки и създаването на висококачествени продукти, включително такива по тяхна специална поръчка. Затова инвестирахме в мощности за производство на оборудване за ескаватори, строителни машини и товарачи.