STATE OF THE ART EXPERTISE ACROSS INDUSTRIES AND BOUNDARIES

Дейности

ЕБТ се занимава с широка гама от дейности, като фокусът ни е върху следните области:

Търговия
Консултации
Недвижими имоти
Участие в производствени мощности
ТЪРГОВИЯ
КОНСУЛТАЦИИ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ